Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Deze kunnen zo fijn zijn dat ze niet met het blote oog waar te nemen zijn. Al sinds de oudheid wordt asbest gebruikt. Vanwege de diverse nuttige eigenschappen (sterk, slijtvast, isolerend en bovendien goedkoop) werd asbest tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw ook in Nederland veel gebruikt bij de bouw van gebouwen en woningen.

 

Gevaren voor de gezondheid

Hoewel onderzoeken al eerder uitwezen dat asbest ernstige gevolgen voor de gezondheid met zich mee kon brengen, werd pas in 1993 een algemeen asbestverbod van kracht in Nederland. Losse asbestvezels lopen na het inademen namelijk vast in de kleine luchtwegen en longblaasjes. De belangrijkste gevolgen voor de gezondheid bij blootstelling aan asbest zijn dan ook de bindweefselvorming in de longen (asbestose), longkanker en het ontwikkelen van long- of buikvlieskanker (mesothelioom). De meeste ziekten openbaren zich pas tientallen jaren nadat de blootstelling aan asbest heeft plaatsgevonden en zijn niet of nauwelijks te genezen. In Nederland sterven volgens de Gezondheidsraad jaarlijks naar schatting tussen de 900 en 1300 mensen aan asbestziekten. (Waarvan ca. 400 aan mesothelioom.)

 

Asbestverwijdering of asbestbeheersing

Vanwege de gevaren voor de gezondheid is het bewerken, verwerken of in voorraad houden van asbest of asbesthoudende producten tegenwoordig verboden. Voordat asbest verwijderd wordt, moet een asbestinventarisatie gemaakt worden. Of asbest moet worden verwijderd is afhankelijk van de wijze waarop het asbest gebonden is in het materiaal. Hechtgebonden asbest kan meestal blijven zitten. Dit materiaal levert geen gevaar op als het in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt. Of er in het geval van niet-hechtgebonden asbest maatregelen nodig zijn, hangt af van het feit of het materiaal al dan niet is afgeschermd. Verder speelt de afweging een rol of het asbest zich op een plaats bevindt waar regelmatig mensen komen.

Indien tot verwijdering van asbest wordt besloten, moet men zich houden aan de regels die door het Asbestverwijderingsbesluit en de gemeentelijke bouwverordening zijn gesteld.

Indien er wordt besloten niet tot verwijdering van asbest over te gaan, adviseren wij een asbestbeheersplan op te laten stellen

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Deze website wil gebruik maken van cookies