Validatiemetingen

 
Wat is een validatiemeting?

Een validatiemeting is conform de SCi-548 een gevalideerde meting die u de mogelijkheid biedt om asbesthoudende toepassingen van een hogere risicoklasse terug te schalen naar een lagere risicoklasse.

Een validatiemeting is dus een terugschalingsmeting.

 

Waarom wordt een validatiemeting gedaan?

In het asbestinventarisatierapport staan alle asbesthoudende bronnen vermeld. Aan alle asbestbronnen is een risicoklasse gekoppeld.

Dit wordt gedaan met SMA-rt (Stoffen Manager Asbest Risico Techniek).

 

Het kan voorkomen dat voor bepaalde specifieke activiteiten en/of nieuw ontwikkelde saneringsmethoden geen gegevens beschikbaar zijn met betrekking tot de asbestvezelconcentraties in de lucht. In dat geval zal SMA-rt de zwaarste risicoklasse aangeven op basis van het asbesthoudende product.

 

Een verwijderingsmethode in een lage risicoklasse is vele malen goedkoper dan een verwijderingsmethode in een hoge risicoklasse. In sommige gevallen kan het dus kostenbesparend zijn als de risicoklasse omlaag te brengen is door het uitvoeren van validatiemetingen.

 

Wanneer wordt een validatiemeting gedaan?

Een validatiemeting vindt plaats na de asbestinventarisatie en voor de asbestsanering.

  

Hoe wordt een validatieonderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek vindt plaats tijdens een aantal “proef”saneringen door middel van het nemen van representatieve luchtmonsters in zowel de ademzone (PAS-meting) als de werkomgeving (stationaire meting). De sanering wordt uitgevoerd door een geaccrediteerd asbestverwijderingsbedrijf. Dat houdt in dat eventuele handelingen die tijdens de daadwerkelijke sanering op kunnen treden ook tijdens de proefsanering verricht worden. De sanering wordt volgens een realistische situatie in een worst-case uitgevoerd. Van de resultaten van het onderzoek wordt een rapportage opgesteld.

 

Nadat de uitslag van het validatieonderzoek bekend is, zal deze nog getoetst moeten worden door een Hoger Veiligheidskundige (HVK). Als deze het validatieonderzoek positief beoordeeld heeft, mag het asbestinventarisatiebureau een SMA-rt aanmaken om de bron te laten verwijderen onder een lagere risicoklasse. Het onderzoek van de validatiemetingen moet toegevoegd worden aan het oorspronkelijke asbestinventarisatierapport. Dit wordt daarom een nieuwe versie.

 

Jagers Asbestinventarisatie bv kan voor u een validatiemeting van begin tot eind begeleiden. Neem voor nadere informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op.

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Deze website wil gebruik maken van cookies