Vervolg aanpak

Indien het bouwwerk wordt gesloopt of gerenoveerd, dient het aanwezige asbesthoudend materiaal vooraf gesaneerd te worden. Er dient vooraf een omgevingsvergunning aangevraagd te worden en op locatie aantoonbaar te zijn, anders is het asbestsaneringsbedrijf niet bevoegd om de werkzaamheden uit te voeren. Het verwijderen van de asbesthoudende materialen moet door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf uitgevoerd worden.

 

Openlucht situatie

De openlucht situatie wordt toegepast bij asbestverwijdering in open lucht en bij risicoklasse 1 verwijderingen. Stofemissie dient zoveel mogelijk te worden voorkomen door middel van bevochtigen, impregneren en puntafzuiging.

 

Verwijderen met behulp van Glove-Bag

Bij het verwijderen van asbest door middel van de Glove-Bag methode is de asbestbron afgesloten van de directe omgeving met behulp van een couveusezak. Binnen deze zak kan zonder gevaar van emissie van asbestvezels het asbest verwijderd worden. In dit folie wordt ook het afval opgeslagen en afgesloten van de (voormalige) bron. Daarna wordt de bron met een asbeststofzuiger schoon gemaakt, zodat er opnieuw vezelvrij verwijderd is. Ter controle van de werkzaamheden zal er een achtergrondmeting worden uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbestvezels in de omgeving van de werkzaamheden.

 

Verwijderen in containment

Het verwijderen in containment is een van de omgeving afgezonderde ruimte. Alle toegangen worden dichtgeplakt, eventueel wordt een tijdelijke wand geplaatst. Er wordt onderdruk gecreëerd en een speciale gecontroleerde toegang gemaakt. De vrijkomende asbestvezels worden gefilterd door een onderdrukmachine. Na afloop van de verwijderings- en schoonmaakwerkzaamheden volgt een eindmeting conform NEN 2990. Dit wordt gedaan door een onafhankelijk RVA geaccrediteerd laboratorium.

 

Jagers Asbestinventarisatie bv kan voor u het gehele traject van asbestinventarisatie tot asbestsanering begeleiden. Neem voor nadere informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op.

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Deze website wil gebruik maken van cookies