Asbestinventarisatierapport nodig?

Jagers Asbestinventarisatie zorgt altijd snel voor een duidelijk en inzichtelijk asbestinventarisatierapport wat geschikt is voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.

 

De rapportage wordt conform het procescertificatieschema asbestinventarisatie op maat gemaakt en sluit aan op de geplande renovatie-, verbouwings- of sloopwerkzaamheden. In de rapportage wordt dit ook duidelijk gemaakt en de geschiktheid van de rapportage wordt vermeld.

 

Wilt u het asbest laten verwijderen, dan dient dit gedaan te worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. De saneerder heeft het asbestinventarisatierapport nodig om het aanwezige asbest te mogen saneren. Hij kan op basis van het asbestinventarisatierapport een offerte voor u maken.

 

Van visueel tot zwaar destructief onderzoek

Wilt u verbouwen, renoveren of slopen? En is de woning, het gebouw of complex voor 1994 gebouwd? Dan heeft u een asbestinventarisatierapport nodig.

 

Vroeger werden veel bouwmaterialen gebruikt waarin asbest verwerkt zat. Vanaf 1993 is een totaalverbod op asbest ingevoerd. Het doel van ons onderzoek is inzicht te krijgen op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen.

  

Voor sommige asbestinventarisaties volstaat een visueel onderzoek, evt. met (lichte) destructieve handelingen. Indien er gesloopt gaat worden, zullen wij zwaar destructief onderzoek toepassen om alle asbestverdachte toepassingen op te kunnen sporen en te inspecteren. De bouwkundige toepassingen worden tijdens een zwaar destructief onderzoek in het werk gecontroleerd of deze ook daadwerkelijk overal aanwezig zijn. Dit gebeurt dus niet op aannames. Het doel hiervan is om de saneringskosten zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen dat een asbestsaneerder onvoorziene extra asbestverdachte toepassingen en/of materialen tegenkomt. Dit om stagnatie in de vervolgwerkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Neem voor nadere informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op.

Onze werkwijze

Nadat u ons opdracht heeft gegeven plannen we zo snel mogelijk een afspraak in voor het asbestonderzoek.

 

Intussen vindt een deskresearch plaats door middel van het bestuderen van aangeleverde tekeningen, bestekken en eventuele eerder gemaakte rapportages. Tevens wordt middels interviews informatie ingewonnen. Wij willen zo uitgebreid mogelijk weten wat er aan de woning of het gebouw gerenoveerd, verbouwd of gesloopt gaat worden. Dit om een rapport te kunnen maken wat aansluit bij uw vergunningaanvraag.

 

Wij melden het project aan bij de instelling waar wij gecertificeerd zijn. Dit is Normec Certification. De meldingsplicht is 1 werkdag voorafgaand aan de inventarisatie.

 

Daarna komen wij bij u op locatie en voeren de asbestinventarisatie uit.

 

Alle asbestverdachte materialen worden in kaart gebracht, er worden foto’s gemaakt en waar nodig nemen we monsters.

 

Al het materiaal wordt conform NEN 5896 geanalyseerd door een extern RVA geaccrediteerd laboratorium.

 

De risicoklassen worden beoordeeld met behulp van het SMA-rt systeem. Dit is een webapplicatie waarin de DIA de aangetroffen brongegevens en analyseresultaten invoert.

 

De volledige informatie van de inventarisatie wordt verwerkt in een duidelijk en inzichtelijk asbestinventarisatierapport conform procescertificatieschema asbestinventarisatie. U ontvangt het rapport per e-mail. 

 

Alle uitslagen worden tevens in het Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS) ingevoerd. Dit is verplicht sinds 1 maart 2017.

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Deze website wil gebruik maken van cookies