Verzekering asbestdaken

Datum: 01-10-2019


Verzekering asbestdaken

Volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel waren asbestdaken per 31 december 2024 verboden. Dit wetsvoorstel is in juni 2019 verworpen en daarom is het asbestdakenverbod niet meer van toepassing. Toch kan het hebben van een dak waarin asbest verwerkt is, gevolgen hebben voor de vergoeding bij een schade aan dit dak.

 

Nu dit wetsvoorstel verworpen is, moeten verzekeraars individueel beoordelen hoe zij omgaan met asbestdaken. Verzekeraars veranderen de premies, polisvoorwaarden en schaderegelingen. Bij schade moet immers het hele dak worden vervangen en mag het niet worden gerepareerd. De verzekeraar keert bij een schade aan het dak misschien niet volledig uit. Er zijn verzekeraars die de vergoeding voor asbestdaken zelfs helemaal afbouwen.

 

De voor u van toepassing zijnde voorwaarden staan op uw polis. Ook kan het zijn dat er in een clausule bepaald is dat er voor asbestdaken een afwijkende afschrijvingsregeling wordt toegepast. Om teleurstelling bij schade te voorkomen, adviseren wij u om goed te controleren wat in uw situatie van toepassing is.


Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Deze website wil gebruik maken van cookies