Heikampweg 1
5249 JX Rosmalen
T. (073) - 503 70 94
E. info@jagers-asbestinventarisatie.nl
 
Jagers Asbestinventarisatie Jagers Asbestinventarisatie Jagers Asbestinventarisatie

Wat doen wij?

Als u een gebouw wilt verbouwen of slopen heeft u een asbestinventarisatierapport nodig om een omgevingsvergunning (was sloopvergunning) aan te kunnen vragen. Vroeger werden veel bouwmaterialen gebruikt waarin asbest verwerkt zat. Vanaf 1993 werd het verwerken van asbesthoudende materialen verboden. Het doel van ons onderzoek is inzicht te krijgen op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Nadat wij opdracht van u hebben gekregen, maken wij een afspraak wanneer de inventarisatie plaats kan vinden.

Wij melden het project aan bij de instelling waar wij gecertificeerd zijn. Dit is Eerland Certification B.V. De meldingsplicht is 2 werkdagen voorafgaand aan de inventarisatie. Intussen vindt een deskresearch plaats middels bestekken en/of tekeningen. Daarna vindt op de projectlocatie een inventarisatie plaats conform procescertificatieschema asbestinventarisatie. Dat betekent dat wij het gehele gebouw of de gehele locatie bekijken. Hierbij worden van asbestverdachte materialen materiaal- en/of kleefmonsters en foto’s genomen. De materiaal- en/of kleefmonsters worden conform NEN 5896 geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium. De risicoklasse-indeling vindt plaats middels het SMA-rt systeem.

De volledige informatie van de inventarisatie wordt verwerkt in een rapportage conform procescertificatieschema asbestinventarisatie. Het rapport wordt digitaal aangeleverd en desgewenst ingebonden per post verzonden. Tevens wordt het rapport ingevoerd in het Landelijk AsbestVolgSysteem (LAVS). Dit is verplicht gesteld vanaf 1 maart 2017.

Rapportage: Rapportage conform procescertificatieschema asbestinventarisatie
Vervolg aanpak: Asbestverwijdering
   
   
Website: Creativos Reclame